Oxygen – вашето решение за ESG отчитане и изчисляване на въглеродния отпечатък
Oxygen е инициатива на Българска Фондова Борса и Financial Market Services в партньорство с водещата европейска технологична компания Plan A.
Oxygen е базирана на технологичната платформа, разработена от Plan A, чрез която българските компании оценяват въздействието на своя бизнес съгласно утвърдени ESG показатели.
Защо Oxygen
Осигурява достъп на дружествата до капитал
Инвеститорите по целия свят все повече включват фактори за устойчивост в своите инвестиционни решения и ние сме убедени, че дружествата, които ефективно докладват своите политики за устойчивост ще имат улеснен достъп до капитал и цялостно конкурентно предимство.
Калкулатор за въглероден отпечатък
С няколко стъпки оценявате генерираните от дейността емисии парникови газове от обхват 1 и обхват 2.
Допълнителни възможности за поставяне на цели за намаляване на емисиите.
Осигурява нормативното съответствие и структуриране на ESG данните
Нефинансовата декларация е разработена в съответствие с приложимото европейско и българско законодателство и включва наложилите се в световната практика ESG индикатори за екологична, социална и корпоративна отчетност.
Как работи
1. Регистрирайте се в Oxygen
Свържете се с екипа на FMS за избор на подходящ пакет за вашата компания.
2. Въведете вашите данни
Oxygen структурира количествени и качествени данни, които са съобразени с изискванията на българското законодателство и са налични в документацията на дружествата.
3. Изчислете въглеродния си отпечатък
Резултатите от ESG оценката са важни за всички заинтересовани страни, от клиенти до служители. Oxygen изчислява емисиите от Обхват 1 и Обхват 2 и дава възможност за поставяне на цели за тяхното намаляване.
4. Генерирайте нефинансовата си декларация
Генерираната нефинансова декларация съдържа корпоративни, екологични и социални данни за дружеството, структурирани съобразно изискванията на приложимото европейско и българско законодателство.
Планове
Oxygen Start
от 1599 лева
Заявете
  • Оценка на въглероден отпечатък
  • Генериране на ESG отчет
Устойчиво развитие
Принципите на устойчиво развитие, обособени като изисквания в Европейската зелена сделка, са основополагащи за усвояването на ефективни екологични и социални практики във взаимодействието между акционери, инвеститори, корпоративни ръководства и други заинтересовани страни.

Изготвените от екипа на Green Centre Насоки за ESG отчитане насърчават дружествата да разкриват публично ESG информация периодично, вкл. като част от нефинансовите си декларации. Насоките предлагат примерни ESG показатели, базирани на основните международно утвърдени стандарти в областта, които са съобразени със спецификите на българските дружества.

За да получите Насоките, моля, регистрирайте се тук
Свържете се с екипа на FMS за повече информация и разяснения.
Заявете консултация